Cinquena conferència del curs 2020-2021: LA CURA DE LA FE I LES CREENCES. La cura de la fe i les creences de la mà de Javier Melloni, SJ, antropòleg, doctor en teologia, els temes d’especialitat dels quals són el diàleg interreligiós i la mística comparada.


Març 2021