Sisena conferència del curs 2020-2021: LA CURA EN ELS COL·LECTIUS VULNERABLES, de la mà de Maria del Mar Galceran, hem dedicat aquesta conferència als col·lectius vulnerables. Pedagoga i actualment coordinadora de projectes de l’entitat “El lloc de la dona”, des de la seva experiència amb molt de criteri i sense deixar de banda un profund sentiment, ens ha sabut guiar magníficament.

Introducció de Maria Viñas, presidenta de la fundació Maria Raventós.
Abril 2021