Recès d’Advent
TROBADES DES DE LA VERITAT: Teresa de Jesús –Edith Stein

Trobades des de la veritat: Teresa de Jesús – Edith Stein‘:
El 17 de desembre 2021 és va fer el
recès d’advent orientat per Fco. Javier Sancho
OCD. Director de la Universitat de la Mística, Cites. 

Presentació i introducció de Ester Romero.
Desembre 2021